Khoa học Kinh tế và Luật

Đào tạo cho Doanh nghiệp trẻ

Doanh nghiệp như thế nào được gọi là “trẻ”? Làm thế nào để doanh nghiệp “trưởng thành”? Doanh nghiệp “trẻ” cần làm gì để ghi dấu ấn trên thị trường?