Trí tuệ nhân tạo và IoT

Samsung Innovation Campus (SIC) là dự án cung cấp các khóa học tập trung vào lĩnh vực Công nghệ – Kỹ thuật mũi nhọn của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, gồm: Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – A.I), Vạn vật kết nối (Internet of Things – IoT) và Lập trình (Coding and Programming – C&P) cùng một số lĩnh vực bổ trợ như: Dữ liệu lớn (Big data), Nền tảng đám mây (Cloud platform), Nền tảng di động (Mobile platform) dành cho các học viên trẻ (14 – 24 tuổi). Với việc hoàn thành chương trình giáo dục về các ngành Công nghệ đang phát triển mạnh mẽ trên, người học sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ năng quan trọng thông qua các bài học và dự án được xây dựng bám sát với thực tế, hướng tới các giải pháp của tương lai. Qua đó, giúp định hình nhận thức của học viên đối với thị trường lao động trong lĩnh vực Công nghệ cao.