Khoa học Kinh tế và Luật

Khoa học Xã hội và Nhân văn

THÍ SINH HOA SEN ĐẠT GIẢI XỬ LÝ TÌNH HUỐNG HAY NHẤT KHỐI SINH VIÊN – Hội thi Buồng Phòng Mở Rộng 2023.

Chúc mừng sinh viên Đỗ Đông Tiến – Ngành Quản trị Khách sạn khóa 21, đã xuất sắc đạt Giải “Thí sinh xử lý tình huống hay nhất” trong Khối sinh viên

BUỔI HỘI THẢO VỀ VIỆC MỞ NGÀNH MỚI GIỮA ĐẠI HỌC HOA SEN VÀ CÁC BÊN DOANH NGHIỆP

BUỔI HỘI THẢO VỀ VIỆC MỞ NGÀNH MỚI GIỮA ĐẠI HỌC HOA SEN VÀ CÁC BÊN DOANH NGHIỆP 

Ngày 28/11/2020, Khoa Du lịch Trường Đạ

Khoa học Thiết kế Nghệ thuật

Ngành Thiết Kế Thời Trang – Tinh Thần Khai Phóng Và Dấu Ấn Cá Nhân

Tinh Thần Khai Phóng Và Dấu Ấn Cá Nhân

Đậm Nét Qua Các Bộ Sưu Tập Của Sinh Viên Hoa Sen

Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại