Nhân lực thời đại chuyển đổi số

Bạn có biết “Công nghệ là cốt lõi của doanh nghiệp, tác động tới  mọi  thứ,  mọi  quyết  định  và  mọi  người”. Nhờ tận dụng ưu thế của công nghệ, thế giới ngày càng xuất hiện nhiều triệu phú, tỷ phú có độ tuổi từ 20-30. Nhiều công việc, thói quen cũ dần được thay thế như mua sắm trực tuyến, học trực tuyến, làm việc tại nhà…?