LỄ RA MẮT TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HOA SEN

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hoa Sen (Hoa Sen University Journal of Science) sẽ tổ chức Lễ ra mắt Tạp chí và giới thiệu Hội đồng Ban biên tập vào thứ Ba, ngày 16 tháng 01 năm 2024, tại Trường Đại học Hoa Sen

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hoa Sen là một tạp chí khoa học uy tín, chuyên đăng tải các bài viết nghiên cứu khoa học, về các lĩnh vực khoa học cơ bản và công nghệ, khoa học kinh tế và luật, khoa học xã hội và nhân văn, thiết kế và nghệ thuật. Tạp chí đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động số 461/GP-BTTTT và Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số ISSN (In): 2815-5998 và ISSN (online): 2815-598X.

Lễ ra mắt Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hoa Sen là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước ngoặt mới trong sự phát triển của Trường Đại học Hoa Sen nói chung và hoạt động nghiên cứu khoa học nói riêng. Tạp chí ra đời nhằm mục đích góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Hoa Sen, nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của Trường trong khu vực và quốc tế.

Tại Lễ ra mắt, Hội đồng Ban biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hoa Sen sẽ được giới thiệu. Hội đồng Ban biên tập là tập hợp các nhà khoa học uy tín, có trình độ chuyên môn cao, đến từ các cơ sở đào tạo và nghiên cứu uy tín trong và ngoài nước. Hội đồng Ban biên tập sẽ chịu trách nhiệm cho việc định hướng nội dung, chất lượng và phát triển Tạp chí.

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hoa Sen sẽ được phát hành định kỳ 3 tháng một lần, bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tạp chí sẽ được phân phối rộng rãi đến các thư viện, cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong và ngoài trường.

 

Image
Thư mời lễ ra mắt Tạp chí khoa học