Khoa học Cơ bản và Công nghệ

Trí tuệ nhân tạo và IoT

Samsung Innovation Campus (SIC) là dự án cung cấp các khóa học tập trung vào lĩnh vực Công nghệ – Kỹ thuật mũi nhọn của cuộc Cách mạng công nghiệp